Bratislavský rožok – makový

Img 5719

Bratislavský rožok – makový

Border Border Category 5 Od pekára, cukrára

Prvá zmienka o Bratislavskom rožku pochádza z roku 1876, keď mestské noviny priniesli článok o vynikajúcich „rožtekoch“. Avšak už v roku 1785 ich podľa cechu predávalo pekárstvo U Scheuermanna pri Hlavnom námestí v Bratislave. Z tohto obdobia pochádza aj dodnes zachovaná receptúra na ich prípravu.

 

Hmotnosť: 50 g
Allergény: 1,3,7
Original cena
Tier price
Cena za kus